Solicitati informatii la 0722.540.490, 0745.540.490, 0766.679.852

solutii
pentru
diverse
nevoi

| WinMENTOR

Modulul principal WinMENTOR ofera urmatoarele facilitati de gestionare:

 1. EVIDENTA CONTABILA
 2. STOCURI
 3. FURNIZORI SI CLIENTI
 4. ÎNCASARI SI PLATI
 5. LISTE SI RAPOARTE

WinMENTOR este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, productie industriala si agricola, constructii, audit financiar-contabil, alimentatie publica, servicii, etc. Pachetul de programe este astfel conceput incât poate fi folosit si de catre persoane neinitiate în contabilitate, odata ce configurarea initiala a fost definitivata sub indrumarea coordonatorului compartimentului economic. In momentul introducerii datelor din documentele primare in machete, programul genereaza automat inregistrarile contabile aferente, acestea putand fi vizualizate imediat.

1 | EVIDENTA CONTABILA

WinMENTOR asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de nivele. Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, închide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate în participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Întrucât înregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului. Înregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

2 | STOCURI

WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, în strânsa legatura cu aspectul contabil. Iata câteva caracteristici:

 • evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
 • descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi în nomenclator);
 • posibilitatea înregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
 • identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare si a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
 • evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferente de pret în cazul evidentei global-valorice.

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:

 • intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
 • intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize, etc.);
 • intrari din productia proprie;
 • iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în productie si tiparirea de bonuri de consum;
 • vânzari de marfuri sau produse din stoc sau vânzari de servicii evidentiate pe agenti de vânzare, cu tiparirea facturilor, avizelor de expeditie sau chitantelor fiscale corespunzatoare;
 • vânzari la export, cu tiparirea de invoice;
 • transfer de articole din stoc între gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de înregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
 • evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
 • evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de întocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise;

WinMENTOR înregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vânzari în functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmari termene de plata si majorari de întârziere la plata.

3 | FURNIZORI SI CLIENTI

WinMENTOR da posibilitatea împartirii în clase de încadrare, în functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza în nomenclatorul de parteneri o singura înregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti în avans, furnizori – facturi nesosite, clienti, încasari în avans de la clienti, clienti – facturi de întocmit); în functie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

 • Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile în care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
 • Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în functie de volumul tranzactiilor înregistrate în decursul timpului cu un client.
 • Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori în lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
 • WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii în valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
 • Stingerea obligatiilor de plata sau încasare pentru parteneri poate fi facuta si într-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
 • Lista încasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vânzari care au intermediat vânzarile.

4 | INCASARI SI PLATI

 • WinMENTOR permite legarea platilor si încasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau încasare. Problema platilor si încasarilor în valuta este rezolvata complet, cu înregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
 • Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
 • Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
 • Tipareste registre de casa si de banca în lei sau valuta; sumele în curs de decontare pot fi tiparite separat pentru încasari sau plati în curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.

5 | LISTE SI RAPOARTE 

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piata de produse hardware, programul permite listare in mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce detin imprimante care nu pot tipari in mod text liste in format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice lista, indiferent de latime.

Ordonarea dupa valorile crescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa valori comune din coloane, impunerea de conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea automata si alte operatii asemanatoare pot fi configurate de utilizator in functie de necesitatile aparute in exploatarea pachetului de programe.

Foarte important este faptul ca, in situatia in care aceeasi lista necesita grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor cerinte diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la acelasi nivel cu lista originala livrata odata cu WinMENTOR.

Citeva dintre listele ce pot fi obtinute:

 • liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, registrul jurnal de inregistrari contabile, fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari pe activitati in lei sau valuta, deconturi de asociere in participatiune, declaratii privind obligatii de plata la bugetul de stat, s.a;
 • liste de TVA: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registrul de încasari din magazin, declaratiile de TVA;
 • liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati si incasari in curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
 • stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste de vanzari, fise de magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a;
 • liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitati, clienti datornici, lista incasarilor de la clienti, s.a.
| SALARII
Modulul SALARII ofera posibilitatea calculului salariilor angajatilor, lasând utilizatorul sa opteze între înregistrarea lor contabila direct în modulul de baza WinMENTOR si includerea lor manuala prin note contabile.

În afara de aceasta posibilitate, care permite functionarea modulului independent de produsul de baza WinMENTOR, acest modul are facilitati de configurare a contributiilor, indemnizatiilor, sporurilor si retinerilor, ce îi confera un grad ridicat de adaptabilitate la cerintele utilizatorului si la modificarile de legislatie. Adaugand gradul ridicat de configurabilitate a listelor specifice, rezulta un instrument ideal pentru optimizarea activitatii de evidenta a personalului si calcul al salariilor.

Integrat în produsul de baza WinMENTOR, modulul permite preluarea realizarilor din productie pentru angajatii salarizati în acord, calculând automat indicele de realizare a salariului si oferind date pentru calculul costurilor pe produs realizat.

Exista, de asemenea, posibilitatea de a opera regularizarea automata a impozitului pe venitul global la sfârsit de an si de a exporta fisele fiscale pe suport electromagnetic în fisiere de tip .TXT.

| DECLARATII

Ce cuprinde aplicatia DECLARATII?

Declaratia 205:

 • Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit
 • Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului.

Declaratia 300:

 • Decontul de taxa pe valoare adaugata.
 • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, pentru obligatii fiscale incepand cu luna ianuarie 2011.
 • Declaratia 300 se poate depune: lunar (pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se depune decontul) semestrial, trimestrial, anual, in functie de specificul fiecarei firme.

Declaratia 390 – VIES:

 • Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
 • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153 p 1 din Codul fiscal, si se depune lunar, la Agentia Nationala a Finantelor, pana pe data de 25 a fiecarei luni (inclusiv).

Declaratia 392:

 • Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii, conform OPANAF nr. 65/ 2013.

 

Declaratia 394:

 • Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
 • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiunile impozabile in Romania.
 • Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial, etc)

Declaratia 112:

 • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Se completeaza incepand cu anul 2011 de catre persoanele fizice si juridice care au claitatea de angajatori, entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, platitorii de venituri pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, persoane asimilate angajatorului, orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
 • Declaratia se poate depune lunar sau trimestrial, pana pe 25 a lunii urmatoare celei pentru care de depune declaratia

REVISAL:

REVISAL – registrul general de evidenta a salariatilor

 • Aplicatia REVISAL este folosita pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
 • Se completeaza de catre angajator de fiecare data cand in cadrul firmei apar modificari cu privire la evidenta evidenta salariatilor si in functie de modificare, se depune in termen de cateva zile.

Bilant:

 • Se completeaza de catre persoana inregistrata in scopuri de TVA cuprinzand urmatoarele tipuri de raportare: raportare anuala, situatie financiara anuala si situatie financiara semestriala in termen de 120 zile sau 150 de zile in functie de tipul de raportare.
| MIJLOACE FIXE
Modulul MIJLOACE FIXE permite calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aflate în gestiunile societatii utilizatorului în regim liniar, accelerat sau degresiv. Facilitati de calcul: posibilitatea modificarii duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar, etc.
| PRODUCTIE

Creat pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor ce si-au dezvoltat activitatea de productie, modulul ofera posibilitatea asistarii utilizatorului în realizarea urmatoarelor etape:

 • pregatirea fabricatiei – încarcarea consumurilor de materiale si de manopera pe produs;
 • lansarea în productie – elaborarea comenzilor interne de productie si generarea programului lunar de fabricatie;
 • urmarirea consumurilor de materiale si manopera, a productiei realizate;
 • transmiterea realizarilor lunare ale angajatilor în modulul SALARII în vederea furnizarii indicatorilor impliciti de realizare a salariilor în acord;
 • postcalculul productiei lunare realizate conform programului de fabricatie (cu preluarea datelor din modulul SALARII în ceea ce priveste consumurile de manopera);
 • evidenta realizarii productiei – abateri realizate la nivel de comanda interna în ceea ce priveste consumurile de materiale si manopera, stadiul realizarii programului de fabricatie lunar, situatia realizarii comenzilor de la clienti, etc.
| COMERCIAL
Posibilitatile de lucru oferite utilizatorilor acopera integral cele mai complexe solicitari ale departamentelor comerciale.
Astfel, sunt acoperite integral contractele comerciale de vinzare-cumparare si cele de leasing operational si financiar.
Ofertele, comenzile si contractele la si de la parteneri (furnizori, clienti) pot fi gestionate integral.

Iata si unele facilitati specifice firmelor de distributie:

 • atribuirea automata de discounturi sau majorari de preturi de vinzare, dupa diverse criterii
 • lucrul cu articole cu preturi multiple si cu categorii de pret implicite
 • inregistrarea automata a taxelor de coletarie (pe greutate, pe valoare, cu valoare declarata, taxe ramburs, etc.)
 • urmarire garantii la vinzare
 • generator de facturi pt. comenzile de la clienti in limita stocurilor disponibile si in ordinea termenelor de livrare
 • generator de facturi pentru vinzari
 • facturare automata pentru servicii de tip abonament
 • generator de facturi pentru vinzari/achizitii in rate
 • generator de facturi pentru vinzari/achizitii in leasing

Listele specifice acestui modul acorda utilizatorului avantajul de a obtine informatii detaliate despre rezultatele activitatii sale comerciale:

 • stocuri: necesar de aprovizionat, stocuri critice, in curs de epuizare, fara miscare, prognoza de stocuri bazata pe perioade comparabile
 • urmarirea situatiei partenerilor: plati/incasari, furnizori neachitati/clienti datornici
 • facturi nesosite/facturi de intocmit
 • liste de intrari/iesiri pe firma si pe gestiuni
 • topul vinzarilor/incasarilor in lei si in valuta
 • topul clientilor/furnizorilor
 • comenzi catre furnizori/de la clienti, comenzi in curs, comenzi de la si catre subunitati
 • evidenta vinzarilor pe perioade specifice, durata medie de incasare pe fiecare agent de vinzari, istoricul vinzarilor pe articole si pe parteneri
| PARC AUTO
Modulul Parc Auto permite gestiunea flotei auto si calculul consumului normat de combustibil pe baza fiselor de activitate zilnica (FAZ).
Alaturi de pachetul de programe WinMentor, ofera posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de profit, punand in balanta eficienta utilizarii lui pentru transport cu cheltuielile pe care le-a ocazionat.
Parc Auto cuprinde date generale despre mijloacele de transport si despre anvelopele utilizate, precum si autorizatiile si documentele necesare utilizarii autovehiculelor. De asemenea, faciliteaza planificarea interventiilor, evidenta traseelor de parcurs, evidenta fiselor de activitate zilnica si calculul automat al consumurilor normate de combustibil.
| EXPERT
EXPERT este un modul WinMENTOR care permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile. Încadrarea detaliată aplicată valorilor vehiculate de firmă furnizează o imagine amănunţită a centrelor analizate, fie ele de tip „flux financiar”, de tip „urmărire contracte” sau de oricare alt tip imaginat. Prezentările grafice disponibile în secţiunea „LISTE”, evidenţiază comparativ sumele încasate şi sumele cheltuite pentru un anumit scop. Rezultatele prezentate sub formă vizuală conduc la creşterea calităţii decizionale, pornind de la imagini sintetice la nivel de centru şi terminând cu imagini analitice pentru elementele componente ale centrelor.
Pornind de la identificarea elementelor componente ale unui centru de analiză, traseul de introducere a datelor şi de exploatare a rezultatelor trece prin următoarele „capete de pod”:
 • bugetarea cheltuielilor şi a încasărilor lunare pe termen lung (plan trimestrial, semestrial, anual, sau de ce nu, cincinal!);
 • urmărirea încadrării în bugete;
 • analiza motivelor care duc la neîncadrarea în bugete.
La modul concret, pentru exemplificare, ne propunem să răspundem la o întrebare care îi bântuie pe toţi patronii: „Dacă în balanţa contabilă profitul este de X milixxxx, atunci de ce în bancă bate vântul??”.
Dacă dorim să planificăm cheltuielile şi veniturile, mai întâi trebuie să identificăm, la modul general, care sunt elementele care centralizează cheltuielile şi veniturile din firmă, sub aspect practic.
| SATELIT

Legatura dintre BAZA si SATELIT – destinata sincronizarii celor doua baze de date care se dezvolta in paralel – se face prin intermediul pachetelor de date, pregatite de procedurile de cuplare din modulul SATELIT si transmise prin intermediul retelei Internet sau pe suport magnetic. Sincronizarea se face in ambele sensuri. Existenta unui SATELIT presupune realizarea urmatoarelor activitati:

 • pornirea SATELITULUI;
 • operarea tranzactiilor curente;
 • sincronizarea bazei de date de pe SATELIT cu cea de pe BAZA.
| CASA DE MARCAT

Modulul CASA DE MARCAT se adreseaza utilizatorilor de case de marcat „OPTIMA”, „OMRON”, „EURO”, „DATECS”, OPTIMUS si „SAPEL”. Functii principale:

 • preluarea stocurilor gestiunilor pe care le deserveste (direct din stoc la început sau ulterior de pe tranzactiile de receptie sau transfer intern);
 • editarea raportului „Z”, împreuna cu generarea monetarului si modificarea efectiva a stocului din WinMENTOR;
 • furnizarea raportului privind vânzarile din casa în orice moment al zilei fara sa întrerupa functionarea casei de marcat sau sa influenteze în vreun fel functionarea ei;
 • înregistrarea automata în contabilitate a monetarelor operate.
Lista completa a caselor de marcat cu care se poate interfata WinMENTOR o gasiti in tabelul urmator:
Casa de Marcat Mod de lucru
Producator Model Emulare Offline Online
Optima CR300 DA DA
Optima CR500 DA DA
Optima CR715 DA DA
Optima CR605 DA DA
Optima CR655 DA
Optimus toate DA DA
Sapel toate DA DA
Omron toate DA
Euro toate DA DA
Datecs toate DA
| CUPLAJ
Modulul CUPLAJ permite listarea unei balante cumulate pentru un grup de mai multe firme inregistrate in nomenclatorul WinMENTOR.
Cuplarea balantelor este necesara daca o firma este impartita in mai multe subunitati aflate in localitati diferite si care au personalitate juridica distincta. In aceasta situatie fiecare subunitate trebuie sa aiba o balanta proprie, iar intocmirea bilanturilor semestriale sau anuale necesita intocmirea unei balante cumulative.
Spre deosebire de celelalte module, acest modul este materializat printr-o singura optiune de meniu, si anume „LISTE/MENTOR/Contabile/Balanta cumulata-mai multe firme”.
Dupa selectarea firmelor pentru care se doreste cuplarea balantelor, modulul genereaza planul de conturi cumulat, executand validari de compatibilitate intre planurile de conturi ale firmelor selectate.
| SERVICE AUTO

Modulul SERVICE AUTO este destinat societatilor care fac prestari de servicii auto si care doresc o evidenta cat mai detaliata a activitatii lor.

Acesta functioneaza impreuna cu produsul WinMENTOR continand doar procedurile specifice activitatii de service auto:

 • programare lucrari,
 • lansare comenzi in executie,
 • urmarire consumuri de piese de schimb,
 •  inchidere comenzi,
 • facturare lucrari,
 • incasare facturi – a fost inclusa in modul desi exista in WinMENTOR.

Inregistrarea datelor in program se face prin lansarea comenzii care presupune inregistrarea datelor de identificare a clientului, datelor de identificare a autovehiculului preluat in custodie in vederea excutarii reparatiilor solicitate de client si/sau constatate in service. Datele referitoare la client precum si cele de identificare a autovehiculului sunt preluate automat din precomenzi in cazul utilizarii lor.
Modulul SERVICE AUTO ofera posibilitatea inregistrarii consumurilor de materiale, piese de schimb, etc.  in baza consumului preconizat la lansarea comenzilor sau solicitate direct gestionarului de catre lucratori.

Modulul SERVICE AUTO permite definirea tarifelor de manopera in functie de gradul de dificultate al operatiilor. Nomenclatorul de operatii este definit la nivelul de marca de automobil, model, tipuri de lucrari. Acesta contine si durata normata de executie a operatiilor. Pot fi definite mai multe tipuri de lucrari care pot fi asociate aceluiasi angajat. Urmarirea lucrarilor de service auto se poate face atat pe angajati cat si pe asiguratori. De asemenea se poate tine un istoric pe seria de sasiu a masinii si/sau numarul de inmatriculare.

Un alt avantaj al acestui modul il reprezinta lucrul intregrat cu toate celelalte module din WinMENTOR, generandu-se automat inregistrarile contabile corespunzatoare.

| BUGETE
Acest modul este dedicat instituțiilor bugetare. Cu ajutorul lui se pot elabora bugete pentru  fiecare tip de achiziție si ordonanțare.
| STOCURI-COMENZI ONLINE

Modulul STOCURI-COMENZI ONLINE este un modul web al WinMentor prin care utilizatorii se pot autentifica cu  ajutorul unui user și al unei parole în browser și pot opera comenzi. De asemenea operatorii pot  vedea informații cu privire la produs și la stocurile aferente.

| RESTAURANTE
Cu ajutorul modulului Restaurante pot fi gestionate informații specifice acestui tip de afacere:  comenzi pe mese, ospătari, etc. Acest modul este integrat, astfel că înregistrările contabile și  descărcările de gestiune sunt generate automat. Datorită acestei facilități se evită dubla  înregistrare în mai multe softuri cu specifice diferite ­ pe de o parte software pentru  restaurante/cafenele, iar pe de altă parte software de contabilitate.
| DOC-IMP-SERVER
Prin modulul DOC-IMP-SERVER pot fi realizate diverse interfețe între WinMentor și alte aplicații.  Modulul Docimpserver are încapsulate anumite funcții care pot fi folosite de către orice altă  aplicație cu ajutorul cărora pot fi obținute informații din baza de date sau pot fi trimise informații  către baza de date.
| WM EDI

Daca lucrati cu clienti de tip lanturi de retail precum Real, Metro, Carrefour, Billa, Praktiker, Selgros, Baumax, Hornbach, atunci este foarte probabil sa stiti ca toate aceste companii folosesc un sistem electronic unitar pentru trimiterea comenzilor catre furnizori si pentru importarea facturilor emise de acestia. Acest sistem se numeste EDI.

Echipa WinMENTOR a dezvoltat un modul dedicat companiilor care se folosesc de sistemul EDI pentru schimbul electronic de date  intre organizatii, modul care rezolva exact problema descrisa mai sus si care se numeste WMEDI.

Prin intermediul acestui modul aveti posibilitatea de a importa in program comenzile de la clienti ce au fost primite de la acestia sub forma unor fişiere XML care respecta formatul EDI. De asemenea, aveti posibilitatea de a exporta facturile emise in WinMENTOR catre clienti in formatul EDI utilizat (si solicitat chiar) de catre anumite companii, cum e cazul celor enumerate mai sus. Acest lucru permite automatizarea intregului flux de documente si eliminarea erorilor umane de operare.

Ce este EDI ?

EDI – abrevierea de la: Electronic Data Interchange – Schimb Electronic de Date – reprezinta transferul de date intre companii diferite folosind retele ca: Internet sau canale de comunicare directa. Prin EDI companiile pot interschimba documente cum ar fi: comenzi, facturi, avize de expeditie, avize de receptie, cataloage de produse simulte altele.
Solutiile EDI reprezinta alternativa electronica la schimbul de documente pe suport de hartie. Scopul este acela de a elimina in timp documentele pe suport de hartie si o data cu acestea toate dezavantajele lor precum si acela de a automatiza fluxul informational.

Ce reprezinta codul Global Location Number (GLN)?

Pe masura ce trimiterea informatiei, in special schimbul electronic de documente (EDI), devine mai comuna, este necesar sa codificam numele si adresele partenerului.
O aplicare de coduri ID in locul numelor si adreselor alfanumerice complete determina implementarea cu succes a EDI.
Numerele de locatie EAN (GLN), ca si codurile comerciale EAN folosite pentru identificarea produselor de pe piata, sunt unice la nivel international, nu contin informatii si sunt controlate prin reguli de aplicare strict determinate. Codul GLN este compus numai din cifre si trebuie sa contina exact treisprezece caractere. Acest cod se obtine de la institutia EAN din Romania – GS1 Romania.
Codul GLN reprezinta o cerinta a utilizarii solutiilor EDI si serveste drept identificator al companiei atat in cadrul platformei ECOD, cat si in cadrul sistemului partenerului de afaceri.

Avantaje Operationale ale Schimbului Electronic de Date

Optimizarea procesarii documentelor este conectata cu intregul sistem (comenzi, facturi, rapoarte inventar etc)

 • Auto-procesare: mii de facturi, comenzi, rapoarte de inventar si multe alte documente pot fi procesate automat fara interventie manuala.
 • Reducerea erorilor: reducerea erorilor in comenzi si facturi, eliminarea timpului si banilor investiti in corectarea documentelor eronate.
 • Auto-facturare: factura poate fi generata automat de catre sistem- lantul de retail primeste facturi in perfecta concordanta cu comenzile, furnizorii nu trebuie sa genereze manual facturile.
 • Arhivare: Documentele EDI pot fi stocate cu usurinta, integrate, analizate, etc.

Avantaje Strategice ale Schimbului Electronic de Date

Cooperare stransa si eficienta a furnizorilor, logistica/servicii/produse, conectata cu intregul sistem:

 •  Cooperarea cu lanturile de retail: stransa cooperare cu lanturile de retail, informare rapida asupra comenzilor si altor documente si acces facil la orice alte informatii;
 • Accelerare Logistica: procesare rapida datorita reducerii erorilor si timpului de transmitere si descarcare;
 • Optimizarea Inventarului: informatiile complete si rapide despre rapoartele de inventar, pot optimiza activitatile de vanzare;
 • Solutie Locala/Globala: EDI devine un standard de comunicare intre furnizori si lanturile de retail.
| CURIERAT
Va rugam sa ne contactati pentru a afla detalii despre modulul CURIERAT.

Pachetul de programe de gestiune este conceput pentru a respecta cerintele pietei actuale, oferind un acces prompt si simplu la toate resursele disponibile. WinMENTOR cuprinde instrumente integrate pentru stocarea, analiza si raportarea rapida a informatiilor permitând astfel posturilor manageriale accesul rapid la informatiile contabile si de gestiune.

Interconectivitatea modulelor WinMENTOR aduce in prim plan simplitatea culegerii datelor initiale si usurinta in transmiterea informatiilor si in manevrarea datelor contabile si de gestiune.

Colaboratorii si clientii nostri, fara exceptie, prin efortul lor, conjugat cu dorinta noastra de a crea un instrument puternic de gestionare a informatiilor, au contribuit si contribuie permanent la perfectionarea continua a pachetului de programe WinMENTOR.

Pachetul integrat de aplicatii de gestiune WinMENTOR este realizat în mediul de programare vizuala Delphi.

Utilizatorii autorizati WinMENTOR beneficiaza de certificate de licenta care atesta dreptul de utilizare a programelor achizitionate, emise in baza deciziilor nr. 0175/19.03.2001 si 0616/10.04.2002 ale Oficiului Roman al Drepturilor de Autor – ORDA – RPC (Registrul Programelor pentru Calculator).

Prin echipa comerciala proprie si prin reteaua nationala de distributie se asigura instalarea, consultanta în configurarea specifica si instruirea operatorilor. Toate acestea fac parte din pachetul de servicii oferite impreuna cu aplicatiile.

Asistenta tehnica post-implementare, cu personal specializat, ofera certitudinea utilizarii pachetului de programe la întreaga sa capacitate. In plus, utilizatorii autorizati au acces direct si gratuit, nelimitat in timp, la toate versiunile ulterioare implementarii.

Versiunea demonstrativa se instaleaza gratuit si este însotita de ghidul de utilizare în format electronic. Aceasta versiune poate fi utilizata nelimitat si foloseste ca date de intrare notele contabile.

Indiferent de domeniul de activitate, WinMENTOR este pregatit sa ofere intregul registru de rapoarte necesar coordonarii complexe a firmei.

Configurarea generala a aplicatiilor se face in cooperare cu specialistii economisti ai utilizatorului. Apoi, prin generarea automata a înregistrarilor contabile la introducerea datelor din documentele primare, pachetul de aplicatii devine accesibil si persoanelor care nu au o pregatire contabila de specialitate.

WinMENTOR poate tine evidenta pentru un numar nelimitat de firme. Pentru fiecare firma în parte se poate configura modul de realizare a înregistrarilor contabile, astfel încât acestea sa fie conforme cu activitatea sa specifica.

Nu este necesara o conexiune fizica între calculatoarele utilizatorului. In cazul în care activitatea sa se desfasoara în mai multe puncte de lucru aflate la distanta, pachetul de programe permite introducerea datelor in fiecare dintre ele si apoi transferul in reteaua centrala (aflata, de obicei, la sediul central al firmei). Datele transferate sunt cuplate logic, dupa cuplare având aceleasi proprietati ca si cele introduse pe calculatorul central.